Головне меню
КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ МІСТА КИЄВА ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У М. КИЄВІ
(044) 279 37 50 - Лiнiя консультації
gerb
Team

Команда

Волошенюк Ольга Михайлівна

Заступник Голови Координаційної ради з питань правової та правоосвітньої діяльності.

Закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціалізацією «Правове регулювання економіки» (диплом магістра з права, з відзнакою).
З 2008 року призначена на державну службу (представництво Київської міської ради та заступника міського голови – секретаря Київської міської ради в усіх судових інстанціях, спеціаліст юридичного відділу Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації), також має досвід роботи юристом в приватному та державному секторах економіки.
З грудня 2015 року обіймала посаду голови Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Деснянському РВДВС міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві.
У складі Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві бере участь у розробці методичних матеріалів, написанні статтей на правоосвітню тематику, у роботі виїзних консультативних пунктів з надання безоплатної первинної правової допомоги, популяризації діяльності Координаційної ради та налагодженні співпраці (проведення спільних заходів) з іншими закладами, установами та організаціями відповідного спрямування.

Публікації:
«Користування в бонус. Автоматичне подовження строку оренди комунального майна: помилки та суперечності», газета «Закон і Бізнес» #15 (1313) 15.04-21.04.2017;
«Честь, гідність та ділова репутація: поняття і порядок захисту», «Юридичний журнал» #6/2012;
«Підстави припинення прав на землю та вилучення земельної ділянки», «Юридичний журнал» #2/2008;
«Результати інтелектуальної, творчої діяльності в цивільному законодавстві», «Юридичний журнал» #3/2007
та інші.

Вся iнформацiя
Сергієнко Наталія Артурівна

Заступник Голови Координаційної ради.
Кандидат юридичних наук, адвокат.
З відзнакою закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Захистила дисертацію на тему «Взаємодія судів із органами державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Приватний юрист. Сфери наукового та практичного інтересу: цивільний процес, господарський процес, виконавчий процес.
У складі Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві бере участь в розробці, організації та проведенні правоосвітніх заходів для населення, зокрема, але не виключно: науково-практичних конференціях, майстер-класах, конкурсах (конкурси есе, творів-роздумів на правовому тематику, конкурси малюнків на правову тематику, конкурс юридичних клінік «Правознавець», конкурс з вирішення кейсу «Jurisprudent»), читанні лекцій на правову тематику для населення, інших заходах.

Вся iнформацiя
Гдичинський Віталій Богданович

Помічник Міністра юстиції України.

Народився на Івано-Франківщині в столиці Покуття – м. Коломия.
В 2011 році закінчив магістратуру юридичного факультету Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2013 році здобуває другу вищу освіту за спеціальністю «Державна служба – державне управління» в Чернівецькому Національному університеті імені Юрія Федьковича. На сьогоднішній день продовжує навчання в аспірантурі ВНЗ «Університет економіки та права «Крок».
Трудову діяльність розпочав у 2007 році на телеканалі OTV – ведучим молодіжних телепрограм. Працював помічником-консультантом народного депутата України (Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики). У 2011 році перейшов на роботу в Головне Управління юстиції в Київській області на посаду головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби.
В 2012 році отримав свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю.
А також в2012 році став Головою Координаційної ради молодих юристів міста Києва, як дорадчого органу при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві. Разом з командою займаються наданням безкоштовної правової допомоги, реалізовують проекти для молоді: правові лекторії, брейн-ринги, круглі столи з актуальної тематики. Щороку Координаційна рада організовує конкурс юридичних клінік, а також готує методичні матеріали, брошури, буклети, довідники, книги.
У 2013 році повертається на державну службу в Апарат Верховної Ради України на посаду помічника-консультанта народного депутатаУкраїни (Комітет з питань верховенства права та правосуддя).
З 2015 року по теперішній час працює помічником Міністра юстиції України.

Вся iнформацiя
Дубас Андрій Богданович

В 2012 році отримав диплом "Спеціаліст правознавства" КНУ ім. Т. Шевченка
З 2014 р. - по цей час є студентом Університета економіки і права "КРОК".
З 2015 р. - по цей час також є студентом Національної академії державного управління при Президентові України.

З 2012 по 2014 р. працював у Верховній Раді України, помічник народного депутата України. Після чого перейшов на посаду радник Голови НБУ при Національному банку України.
З 2014 по 2016 р. працював Секретарем Громадської ради при НБУ.
З 2016 року обіймав посаду Радника Голови правління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Зараз є В.о. Заступника Голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

Участь у громадських заходах:
Створення Громадської ради при Національному банку України, як постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу, утвореного з метою налагодження ефективної взаємодії Національного банку України з громадськістю для забезпечення стабільності банківської системи, захисту прав та інтересів споживачів банківських послуг та надання Громадською радою пропозицій щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері.

Вся iнформацiя
Романчукевич Віталій Вікторович

Кандидат економічних наук. Аспірантура Університету банківської справи НБУ, спеціалізація «Гроші, фінанси і кредит».
Має диплом з відзнакою Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту вищих керівних кадрів державної служби, а також Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.
Розпочав свою кар’єру в Національному Банку України в 2007 р., як економіст I категорії Управління регулювання грошово-кредитного та фондового ринків Департаменту монетарної політики НБУ.
В 2013 р. став заступником начальника Управління аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ.
З 2015 р. перейшов на посаду начальника відділу аналізу грошово-кредитного ринку Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, (5 ранг держслужбовця).
Участь у громадський заходах:
член координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції м. Києва
член Всеукраїнської спілки вчених-економістів;
заступник голови молодіжної колегії МГО «Івано-Франківське земляцтво»;
член Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка.

Вся iнформацiя
Білецька Катерина Костянтинівна

Член Координаційної ради молодих юристів у місті Києві.
У 2010 році з відзнакою закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» спеціаліція - цивільно-правова.
У 2016 пройшла магістерську програму Інституту законодавства Верховної Ради України
У 2014-2015 роках проходила стажування в Комітеті Верховної Ради України з питань забезпечення правоохоронної діяльності.
У 2016 року стажувалася в Департаменті регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України.

Публікації:
«Значення поняття «свобода» при обранні запобіжного заходу» у науковому журналі «Філосовські та методологічні проблеми права» № 2 за 2015 р.
«Особиста порука як обмеження права на свободу людини і громадянина з філософської точки зору» у Юридичному віснику № 3 за 2014 р.
«Деякі питання щодо застосування особистої поруки в кримінальному процесі країни» у науковому журналі «Актуальні проблеми публічного і приватного права № 1(06) за 2014 р.
«Судовий контроль та прокурорський нагляд за виконанням ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки» у Часописі Київського університету права № 4 за 2016 р.

Вся iнформацiя
Дємідкін Олександр Олександрович

Член Координаційної ради.
З відзнакою закінчив Інститут історії, етнології та правознавства Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за напрямом підготовки «Історія», спеціалізація «Правознавство» та отримав кваліфікацію «Історик, викладач історії та правознавства».
Здобув другу вищу освіту в Інституті неперервної освіти Національного авіаційного університету за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «юрист».
Викладач правознавства. Сфери практичного інтересу: правоосвітня діяльність.
У складі Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві бере участь у розробці та проведенні правоосвітніх заходів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів: майстер-класах, конкурсах, читанні лекцій, проведенні практичних занять на правову тематику та інших заходах.

Вся iнформацiя
Герасименко Олександр Олександрович

Член Координаційної ради;
Голова Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерському районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві
Має науковий ступінь Магістра державного управління, магістра політології, спеціаліста права. Аспірант.
Розпочав трудову діяльність у галузі права в Подільському районному суді міста Києва.
У 2011 році переведений для подальшої роботи до Апеляційного суду міста Києва.
У 2016 році приступив до виконання завдань у Центральному апараті органу державної влади.
Участь у громадській діяльності:
Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень;
член робочої групи Ради суддів України з розробки стратегії розвитку судової влади України;
член регіональної ради сприяння розвитку громадянського суспільства Київської обласної державної адміністрації;
член Союзу Юристів України;
член Асоціації правників України та ін.

Вся iнформацiя